ศูนย์รวมรถเข็นวีลแชร์และของใช้เพื่อสุขภาพ

บริการเช่าวีลแชร์

ต้องการใช้รถเข็นวีลแชร์แค่ชั่วคราว ไม่อยากซื้อใหม่

ที่ Medila เรามีบริการใช้เช่ารถเข็นวีลแชร์ เช่าเตียงผู้ป่วย

บริการเช่ารถเข็นวีลแชร์

บริการเช่าวีลแชร์ไฟฟ้า

บริการเช่าเตียงผู้ป่วย

อยากพา "คนที่คุณรัก"
ไปเที่ยวพักผ่อน

บริการเช่ารถเข็นวีลแชร์

อุบัติเหตุ "บาดเจ็บ"
อยากใช้ วีลแชร์ชั่วคราว

บริการเช่ารถเข็นวีลแชร์

ติดต่อ เช่ารถเข็นวีลแชร์