รถเข็นวีลแชร์นั่งถ่าย รุ่น BACOMM

รถเข็นนั่งถ่ายโครงสร้างเหล็ก Previo…